HOME | LOG-IN | SIGN-UP  

CALABARZON > Batangas > Lemery

ABOUT BATANGAS
Province:
Batangas
Income Class:
1st Class
Info:
31 Mun. 3 Cities 1078 Bgys
Registered Voters:
1,118,425
ABOUT LEMERY
City:
Lemery
Income Class:
2nd Class
City Class:
Rural / Urban:
Partially Urban
District:
1st
Registered Voters:
44,939
BARANGAYS IN LEMERY
Anak-Dagat, Arumahan, Ayao-iyao, Bagong Pook, Bagong Sikat, Balanga, Bukal, Cahilan I, Cahilan II, Dayapan, Dita, Gulod, Lucky, Maguihan, Mahabang Dahilig, Mahayahay, Maigsing Dahilig, Maligaya, Malinis, Masalisi, Mataas Na Bayan, Matingain I, Matingain II, Mayasang, Niugan, Nonong Casto, Palanas, Payapa Ibaba, Payapa Ilaya, District I (Pob.), District II (Pob.), District III (Pob.), District IV (Pob.), Rizal, Sambal Ibaba, Sambal Ilaya, San Isidro Ibaba, San Isidro Itaas, Sangalang, Talaga, Tubigan, Tubuan, Wawa Ibaba, Wawa Ilaya, Sinisian East, Sinisian West,

Search Properties & Agents in this Location

Philippine Area Codes
Philippine Zip Codes

  About Bahay.ph | Contact Us | FAQ | Legal Disclaimer | ePolicy.ph
 
Copyright © Neuralink IT Solutions. All Rights Reserved. Private Policy.
 
Neuralink IT Solutions